Bao da, Ốp lưng Nokia Lumia Hàng Hiệu Xịn 100%, Uy tín từ 2011

Nokia Lumia 950


Nokia Lumia 950 XL


Giới thiệu


    Bao da, Ốp lưng Nokia Lumia Hàng Hiệu Xịn 100%, Uy tín từ 2011