Chính sách bảo mật thông tin tại Lê Sang.

Những cam kết của Lê Sang về việc thu thập và xử lý thông tin của khách hàng.

- Lê Sang thu thập các thông tin khách hàng cung cấp như: điện thoại, email, địa chỉ....nhằm hoàn thiện thông tin để Lê Sang có thể liên hệ với khách hàng trong cách trường hợp cần xác nhận đơn hàng, gửi hàng khách hàng, chuyển hàng tận nơi....

- Lê Sang chỉ sử dụng các thông tin cá nhân khách hàng cho mục đích hỗ trợ và liên hệ với khách hàng. Không spam, quảng cáo và các hành động gây khó chịu cho khách hàng.

- Lê Sang cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng với các đối tượng bên ngoài Lê Sang.

- Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật an toàn.

Tags: Lê Sang,